ToLERaNce

септември, 2022
Любов ❤️, Мир ✌🏼, Хармония 😌 – всички сърца ❤️♥️💜💛🖤💖💚🧡🤎🤍 Заедно за ToLERaNce

Спонсориран от програмата на Европейския съюз() Еразъм + (Erasmus+), проектът бе 24-месечно изграждане на капацитет в областта на младежта (Capacity Building in the field of Youth), което включваше 6 партниращи си организации от Африка (Република Южна Африка 🇿🇦, Кения 🇰🇪, Сенегал 🇸🇳 ) и от Европа (България 🇧🇬, Италия 🇮🇹, Румъния 🇷🇴 ).

Проектът има за основна цел да подобри качеството и признаването на младите участници и лидери в сферата на неформалното образование. Също така , чрез Спорт и Театър, се цели създаването на толерантна атмосфера, която да насърчи интернационалните диалози и мирните взаимоотношения. Промотира се и ТоЛЕРаНтност (ToLERaNce) чрез нови ползотворни и образователни методи и инструменти в спорта и театъра.

Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

резултат

Най-важното постижение на проект ToLERaNce е създаването на Дигитална Брошура върху която работихме през различните етапи. Тя съдържа своеобразни описания и инструкции за креативни дейности, които използват Спорта и Театъра.

Брошурата ToLERaNce е достъпна на 5 езика (🇷🇴, EN, 🇫🇷, 🇮🇹, 🇧🇬) и може да бъде полезна както за заинтересовани партньори, така и за външни лица и организации, като източник на вдъхновение и информация, които биха могли да се приложат в проспериращи бъдещи инициативи.

Авторите на брошурата държат всички права над нея. Нейното разпространяване може да стане само с писмено разрешение от тях, с изричното им упоменаване и подходящо цитиране.

ДЕЙНОСТ

Начална среща

През февруари 2021 г. проведохме първата официална среща в рамките на проекта в онлайн среда, поради глобалната пандемия от COVID-19. Възползвахме се от възможността да зададем началните тон, стил и цялостна визия за проекта, като успоредно с това определихме общите си цели, задачи и срокове, в които да се осъществят отделните етапи на проекта.

Обучение в Найроби 🇰🇪

Домакини на нашата образователна среща бяха партньорите ни от Christian Community Healthcare Foundation – Kenya и имаше за цел да нормализира обучението на тема човешки права сред младежките работници и лидери, с цел борба срещу дискриминацията и враждебността към младите хора с увреждания. Като цели си поставихме:

 • Да развием компетентността на участниците в сферата на човешките права
 • Да помогнем на младите участници да усвоят нови умения, похвати и неформални образователни методи, с които да разпространяват, да защитават и да изпълняват основните човешки права 

 

Обучение в Найроби 🇰🇪 #Работа-в-екип

Работата в екип е ключова за нашия проект, който се основава на съвместна работа, взаимно споделяне на идеи и обмен на добри практики от страна на партньорите.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Обучение в Найроби 🇰🇪 #Kenyata University

Автори от цял свят избират #Tolerance като основна тема за своите постановки, романи, поеми. Пример, на който станахме свидетели по време на посещението ни в Kenyatta University през юли 2021 г., бе как ученици поставиха пиеса, написана от самите тях, в която разказваха за различните аспекти на толерантността. #ErasmusPlus #CapacityBuilding

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Обучение в Найроби 🇰🇪 #ToLERaNce чрез спорт

Футболът- най-популярната игра в света ⚽️ може да ни научи на #tolerance, #fairplay и #respect.

Това беше незабравимо изживяване по време на съвместната ни визита в Mathare Youth Sport Association, Найроби, Кения

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Обучение в Найроби 🇰🇪 #Бедняшките предградия Mathare

Отличен пример за разпространението на #tolerance чрез #arts #streettheatre ##music #dance in #Nairobi #Kenya #Africa #ErasmusPlus

 

 

Explore the photos gallery 🎞 👉

Обучение в Найроби 🇰🇪 разпространяване на #Толерантността в училище

Ние силно вярваме, че образованието в училищата и това извън тях трябва да учат младите да бъдат толерантни и да приемат различните от тях.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Обучение в Найроби 🇰🇪 #Интервюта с участниците

В това видео може да видите мненията и най-запомнящите се преживявания за нашите участници по време на ToLERaNce обучението в Кения.

Междинна среща на координаторите по проекта в Дакар 🇸🇳

Срещата се състоя в Дакар, Сенегал и бе организирана от нашите партньори по проекта Association Jeunesse En Action GNO FAR Фокусът на срещата бе оценяване и обсъждане на постигнатото до момента, както и планиране на предстоящите дейности и желаните от нас резултати. Също така, участниците имаха възможността да посетят някои местни организации и институции, които работят върху разпространението на толерантността чрез спорта и театъра.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Междинна среща в Дакар 🇸🇳 #Толерантност чрез спорт

Един за всички и всички за един. #Tolerance delegation met the Sacre Coeur College students and coaches in Dakar, Senegal spreading the joy to promote Tolerance through Sport.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Междинна среща в Дакар 🇸🇳 #Толерантност чрез театър

Интернационалната ни делегация стана свидетел на отличен пример за разпространение на #tolerance чрез #theatre благодарение на младежката група #Espoir de la Banlieue in #Dakar, #Senegal

 

 

Вижте и театралната постановка  🎭

Job Shadowing в Йоханесбург 🇿🇦

Събитието бе организирано от партниращата ни организация SayPro (Southern Africa Youth Project) и имашецелта да даде на младежките работници представа за различните практически приложения на образованието по правата на човека в Южна Африка, чрез които капацитетът на организациите ще бъдат подобрени. 

Цели:

 • Наблюдение на работата на Южноафрикански младежки организации и други местни институции, фокусирайки се върху техните отдели по Култура, Спорт и Човешки права.
 • Приобщаване на участниците към ежедневните дейности и ангажименти на различни образователни институции в Йоханесбург и околностите му

 

Бъдете част от нашето преживяване в Южна Африка като изгледате пълното видео !

Job Shadowing в Йоханесбург 🇿🇦 #посещение във фондация за Човешките права

#Equality #dignity #freedom #humanrights -concepts of #Tolerance научих по време на посещението на нашата делегация във Фондацията за правата на човека in #Johannesburg.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

 

Job Shadowing в Йоханесбург 🇿🇦 #Толерантност чрез театър

Артистите от Uhambo Theatre ни показаха интерпретации на толерантността чрез креативна комбинация на жестове, ораторство, музика и танци.

 

 

Може да видите театралната постановка  🎭

 

Job Shadowing в Йоханесбург 🇿🇦 #посещение на местни организации

Страхотна възможност чрез нашето обучение на работното място в Южна Африка да научите нови умения и работни култури на местни партньорски организации: SayPro, SANCA Rehabilitation Centre, Greater Midrand Development Centre and Mould Empower Serve Centre.

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉  

Job Shadowing в Йоханесбург 🇿🇦 #Интервюта с участниците

- Респект, Любов и Човешки Права -

Само малка част от отзивите на нашите участници в ToLERaNce Job Shadowing в Южна Африка

Младежки обмен в Ла-Сомон 🇸🇳

Обменът бе организиран от нашия партньор Association Jeunesse En Action GNO FAR и имаше за цел да събере младежи и младежки лидери за да им даде възможност да видят отвътре ситуацията с човешките права в Европа и Африка. Също така на участниците бяха представени различни начини, по които биха могли да използват спорта и изкуството, за да се разпространи толерантността.

Цели:

 • Да се обменят добри практики в сферата на човешките права и толерантността
 • Да се окуражат младежите, които искат да взимат участие в проекти, посветени на човешките права
 • Да се покаже как креативните дейности от областта на спорта и изкуството могат да бъдат използвани, за да се промотира толерантност и равноправие.
 • Да се разпространят проектната брошура и програма
 • Да се изпита от първо лице упражняването на толерантност, чрез съжителство и комуникация с местните жители

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Младежки обмен в Ла-Сомон 🇸🇳 #Интеракция с местната общност

Неповторимо изживяване в Ла-Сомон

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Младежки обмен в Ла-Сомон 🇸🇳 #Приятелска 🏀 игра с местния любителски отбор

Сплотяване на участниците- Толерантност чрез СПОРТ 

 

 

Разгледайте нашата галерия 🎞 👉

Събитие по закриване на проекта в Букурещ 🇷🇴 - официална конференция
На 14 септември 2022 г. организирахме официална среща, на която освен представители на нашите партньорски организации, имахме честта да имаме гости от различни публични институции в Румъния, както и младежи: 
 • Представителството на Европейската комисия в Букурещ

 • Сенатска комисия по правата на човека, равните възможности, религиозните изповедания и малцинствата

 • UNHCR, агенцията на ООН за бежанците

 • UNICEF Romania

 • “Grigore Antipa” Национален природонаучен музей

 • Национален съвет за борба с дискриминацията

 • Министерство на образованието

 • Главна дирекция за малцинствата и връзки с парламента, Министерство на образованието

 • Национален колеж „Йон Некулче“

 • Център за обучение на учители Букурещ

 • Посолство на Албания в Румъния

Събитие за закриване на проекта в Букурещ 🇷🇴 - дейности с ученици

Екипът на проекта (Южна Африка 🇿🇦, Румъния 🇷🇴, Кения 🇰🇪, Италия 🇮🇹, Сенегал 🇸🇳, България 🇧🇬 ) имаше страхотни образователни дейности с младежи от румънски училища, където заедно практикувахме ТОЛЕРАНТНОСТ чрез театър и спорт. 

 

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в Румъния 🇷🇴

Повече от 30 училища в цяла Румъния бяха пряко ангажирани в насърчаването на ТОЛЕРАНТНОСТ за хиляди ученици (младежи и деца). Беше невероятно преживяване и за повече от 60 учители, които използваха брошурата на нашия проект и координираха образователните дейности по спорт и театър.

 

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в Южна Африка 🇿🇦
SayPro и Проект „Толерантност-ЕразъмПлюс“ Дейности за разпространение с младежи на тема „Толерантност и човешки права“.
Обучение на младите хора да бъдат толерантни, независимо от произход, култура, религия, раса.
Ние сме хора преди всичко #ErasmusPlus #humanrights

 

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в Италия 🇮🇹
Дейности по разпространение на Проект "Толерантност-ЕразъмПлюс" в Милано 🇮🇹 ⚽ 🎭
Проектът Tolerance-ErasmusPlus е чудесна възможност да откриете няколко добри практики за насърчаване на толерантността чрез #Театър и #Спорт, 2 от основните стълбове на дейността на L'Orma от 2000 г.

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в Кения 🇰🇪
Дейности за толерантност чрез театър и спорт @ Гимназия Бирунда в Китале
състезание за купа спортна дейност и магазинът за театрална дейност
 

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в България 🇧🇬

#tolerance Разпространение във Варна, България в 7 СУ Найден Геров

 

Разгледайте галерията със снимки 🎞 👉

Дейности по разпространение в Сенегал 🇸🇳

партньор